הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - התקשרות עם חברת קונסיסט מערכות 
19 בינואר 2021
התקשרות עם חברת קונסיסט מערכות בע"מ
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

 
ועדת המכרזים של החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת קונסיסט מערכות בע"מ (להלן: "קונסיסט") לצורך קבלת שירותי  תמיכה, תחזוקה והתאמות למערכת SysAid. 

על פי חוות דעת של אנשי המקצוע בחברה, ולאחר בחינה שנערכה על ידם, נמצא כי חברת קונסיסט היא המפיץ והספק היחיד בישראל של מוצרי SysAid המפותחים והמיוצרים על ידי SysAid וכן כי חברה זו הינה המורשית היחידה מטעם היצרן לספק שירותי תמיכה, תחזוקה והתאמות למוצר הקיים לחברה.

לצפייה בחוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד – תקנה 3 (29) - לחץ כאן 

ההיקף ההתקשרות הכספי השנתי עומד על כ- 14,500 ש"ח עבור רישוי ותכנות בעלות נפרדת ככל ויידרש, והחברה מבקשת לאשר התקשרות עם  חברת קונסיסט לתקופה של שנה.

כל אדם או גוף הסבור כי ביכולתו לספק לחברה את השירותים, ומעוניין לעשות כן, רשאי לפנות בכתב לחברה, וזאת עד  29.1.2021 בשעה 16:00 ולערער על החלטת הועדה. 
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ