בדיקות סביבתיות ותעסוקתיות - ניטור

החברה לשירותי איכות הסביבה מציעה ללקוחותיה מגוון רחב של בדיקות סביבתיות בשיטות מאושרות ,ברמת אמינות גבוהה ובמחירים תחרותיים:

אפיון ובדיקות:
• ניטור סביבתי : אבק ננשם, מרחף, שוקע, סיבים, סיליקה גבישים חופשיים באוויר, אסבסט,  ,SO2 ,NO3 ,CO ,CO2 ,O3תרכובות אורגניות נדיפות (VOC) וחומרים אורגניים שונים.

מדידות סביבתיות תעסוקתיות (סביבת העובד) - ניטור סביבתי תעסוקתי משמש ככלי להערכה כמותית של חשיפה וחיוני להערכת חשיפה תעסוקתית כוללת של העובדים. לניטור השלכות מקצועיות ורגולטוריות על שיפוט ומסקנות הנוגעים לעוצמת החשיפה, לבקרתה ולמניעתה.

מדידת מזהמים כימיים ופיסיקליים ומדידות של מאפייני אוורור במשרדים, בדיקות ב"חדרים נקיים". 

אבטחת איכות בתחנות ניטור כולל כיול המכשירים.

מעבדת הניטור מוסמכת לתקן ISO/IEC17025.

הבדיקות הסביבתיות מבוצעות על ידי דוגם מוסמך ומאושרות על ידי משרד התמ"ת.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות:
טל: 08-6503701/702
דוא"ל: :info@escil.co.il